OPĆI UVJETI KORIŠTENJA USLUGA

Ovaj sporazum predstavlja ”Ugovor o članstvu u panelu” između Vas i JTN Panela. Na nekim mjestima JTN Panel spominje se kao "JTN", "mi", "nas" ili "naš". U ovom ugovoru pronaći ćete uvjete korištenja usluga koje Vam nudimo. Ukoliko ne prihvaćate uvjete, molimo ne koristite site. Korištenje sitea smatrat će se izrazom suglasnosti s navedenim uvjetima. Korištenje sitea www.hr.jtnpanel.com smatrat će se izrazom suglasnosti s navedenim uvjetima.

 1. Korištenje ove internet stranice i usluge koje ona nudi
  Korištenje ove internet stranice provodi se jedino sukladno uvjetima ovog ugovora, jedino za osobnu upotrebu s nereklamnim ciljem. Pravo na članstvo daje se osobama starijim od 18 godina ili maloljetnoj djeci starijoj od 16 godina koja imaju dopuštenje roditelja za otvaranje i održavanje on-line akaunta. Ukoliko ne zadovoljavate kriterije, molimo, ne koristite naše usluge. Možete se iščlaniti iz panela u svako vrijeme, sukladno našoj Politici povjerljivosti.
 2. Pravo na članstvo
  Pravo na članstvo imaju osobe starije od 18 godina ili maloljetne osobe starije od 16 godina koje imaju dopuštenje roditelja/staratelja za otvaranje i održavanje on-line akaunta. Ukoliko ne zadovoljavate kriterije, molimo, ne koristite naše usluge. JTN može otkazati usluge svakomu i u bilo koje vrijeme prema svom nahođenju.
 3. Pristojbe za sudjelovanje
  Za pristupanje JTN Panelu ne plaća se pristojba. Članstvo je potpuno dragovoljno i besplatno. JTN zadržava sva prava mijenjati ili dodavati usluge u svakom trenutku. Ukoliko do toga dođe i za usluge je potrebno naplatiti neku pristojbu, mi ćemo Vas prethodno obavijestiti e-mailom.
 4. Pristup i korisnička lozinka
  Možete posjetiti našu stranicu kao posjetitelj bez korištenja korisničke lozinke. Kako biste koristili neke određene usluge stranice poput sudjelovanja u proučavanjima, morate se prijaviti za člana JTN Panela. Osobni podatci koje dostavljate pri prijavljivanju moraju biti važeći. U slučaju dostavljanja nevjerodostojnih, nekorektnih ili nepotpunih podataka nama ili našim predstavnicima i partnerima, JTN ima pravo prekinuti Vaše članstvo, otkazati Vam pristup ovoj stranici i poništiti do tog trenutka prikupljene JTN Bodove i/ili nagrade. Kako biste imali pristup zoni za članove, morate unijeti lozinku i osobnu e-mail adresu. U obvezi ste: (1) držati Vašu lozinku u tajnosti te preuzeti svu odgovornost za radnje počinjene pomoću Vaše lozinke; (2) ne odavati Vašu lozinku drugim korisnicima; (3) ukoliko je došlo do neovlaštene uporabe Vašeg akaunta, neodložno nas obavijestiti. Na on-line panel JTN može se prijaviti samo jedan član kućanstva, ali u proučavanjima mogu sudjelovati i drugi neprijavljeni članovi (majka, otac, brat, sestra, suprug, supruga idr.). U tim slučajevima JTN će Vas prethodno obavijestiti, kako bi dobio Vašu i njihovu suglasnost, bez potrebe za novim prijavljivanjem.
 5. Neovlašteno korištenje internet stranice
  Nije dopuštena primjena tehnika pohranjivanja i širenja podataka sa stranice panela ili preinake i manipuliranja odgovora, rezultata i nagrada temeljem proučavanja. Onemogućivanje normalnog funkcioniranja internet stranice nije dopušteno. Podatci objavljeni na ovoj internet stranici ne smiju se koristiti na drugim sličnim bez suglasnosti JTN. Zabranjeno je objavljivanje prijetnji, uvreda, skandalozne informacije, kao i svih nezakonitih sadržaja. Podatci osoba koje su objavile slične sadržaje dostavit će se vlastima na zahtjev.
 6. Intelektualno vlasništvo
  Sav sadržaj ove internet stranice i proučavanja - tekst, video, slike, audio vizija, logoi i ostali sadržaji, intelektualno su vlasništvo JTN, odnosno JTN je ovlašten od partnera da ga koristi (zaštićene marke, autorska prava, patenti, poslovna tajna). Kako biste ih koristili radi preinake, kopiranja, širenja itd., potrebno Vam je dopuštenje JTN.
 7. Tombole sa predmetima, promocije i novčane nagrade
  Ponekad JTN može organizirati ili nuditi tombole s predmetima, programe za Bodove i druge promocije vezane uz panel. O tomu ćete biti blagovremeno obaviješteni.
 8. Promjena profila
  Očekujemo da nas obavijestite ukoliko dođe do promjene Vaših osobnih podataka: imena, adrese, telefona, e-mail adrese, kao i demografskih podataka kako je ovdje navedeno. Preinake se obavljaju u Vašem osobnom profilu pošto uđete u člansku zonu unošenjem lozinke i e-mail adrese. JTN će sa svoje strane ažurirati Vaš profil u bazi podataka. Ukoliko iz bilo kojeg razloga više ne želite biti članom JTN Panela te sudjelovati u on-line marketinškim proučavanjima, u svako vrijeme možete zatražiti da se Vaši osobni podatci brišu s popisa naših aktivnih članova na sljedeći način: (1) dostižući do opcije ”Ulaz” na našoj stranici, odaberite s desne strane ”Iščlanjivanje”; (2) upućivanjem e-maila na adresu servicehr@jtnpanel.com.
 9. Kontakt s JTN
  Sve poruke koje šaljete JTN-u koje sadrže bilo kakve podatke, pitanja, komentare, prijedloge i drugo smatrat će se nepovjerljivim i bez povišenog prioriteta, osim ukoliko to nije prethodno navedeno. Imamo pravo koristiti ideje, koncepte, znanja ili tehnike koje ste poslali našoj stranici bez naknade i u različite svrhe što uključuje elaboriranje, realizaciju i marketing proizvoda i usluga.
 10. Povjerljivost
  Naše jamstvo povjerljivosti navedeno je u Politici povjerljivosti i nedjeljivi je dio ovog ugovora.
 11. Bez jamstva
  Usluga se obavlja u viđenom stanju - sa svim nedostatcima i u stanju u kojem jest. Točnost i aktualnost podataka koje usluga nudi nije zajamčena. Mi i naši partneri ne dajemo bilo kakva izričita jamstva, obveze ili uvjete. Možete imati dodatna korisnička prava sukladno odgovarajućem lokalnom zakonodavstvu koja ovaj ugovor ne mijenja. Isključena su sva jamstva koja se predmnijevaju, uklj. ona o prodavljivosti, podesnosti za određeni cilj, razumnim naporima i nenarušivosti.
 12. Promjene
  JTN može mijenjati opće uvjete ugovora. Promjene stupaju na snagu nakon njihova objavljivanja na našoj stranici. U slučaju promjene obvezujemo se na vidljivom mjestu na našoj glavnoj stranici objaviti priopćenje da je došlo do promjene ugovora. Ukoliko ne prihvaćate promjenu, morate obustaviti ili prestati koristiti uslugu prije nego što promjena stupi na snagu. Ukoliko ne prestanete koristiti uslugu, to znači da prihvaćate promjenu i da ćete i dalje koristiti uslugu sukladno promjeni.
 13. Opće poštivanje zakona
  U obvezi ste poštovati sve važeće zakone, odredbe, uredbe i regulativu glede korištenja naših usluga.
 14. Prestanak i iščlanjivanje
  НZadržavamo sva prava da privremeno obustavimo Vaše članstvo ili da Vas na neodređeno razdoblje iščlanimo ukoliko ne poštujete Sporazum ili ne uspijemo potvrditi, odnosno verificirati podatke koje ste dostavili, bez bilo kakve odštete.
 15. Priopćenja
  Osim kada nije izričito navedeno drugo, sva priopćenja upućena Vama slat će se na e-mail adresu koju ste nam dostavili pri prijavljivanju ili na drugu od Vas navedenu adresu. Nakon 24 sata smatrat će se da je priopćenje poslano, osim kada je pošilatelj dobio priopćenje da je e-mail adresa nevažeća. Moguće je također da Vam uputimo priopćenje pouzećem ili preporučenim pismom na adresu koju ste naveli u prijavnici. Priopćenje će se smatrati primljenim od trenutka primitka pisma.
 16. Opće odredbe
  Bilo koji nesporazum ili zahtjev koji nastane u svezi s našim Ugovorom rješavat će se sukladno odredbama bugarskog zakonodavstva. Svi dijelovi ovoga ugovora važeći su u maksimalnoj mjeri koju zakon omogućuje. Neki pisani dijelovi ugovora možda nisu primjenljivi. U tom slučaju odgovarajući uvjeti će biti zamijenjeni takvima koji su najbliži prvotnim uvjetima. Ostali dio ugovora se neće mijenjati. To je cjeloviti ugovor između Vas i nas glede korištenja usluge. On je prioritetan u odnosu na sve ranije ugovore i sporazume o korištenju usluge. Mi ne jamčimo dugotrajan, neprekidan ili apsolutno siguran pristup našim uslugama, zbog čega se tijekom rada na našem siteu moraju uzimati u obzir i čimbenici izvan naše kontrole. Prijavljivanjem na panel izjavljujete da ste upoznati, u potpunosti prihvaćate i obvezujete se poštivati gorenavedene uvjete ugovora.
 17. Bez agencije
  Vi i JTN Panel neovisne ste ugovorne strane i ništa u ovom ugovoru ne stvara partnerske i/ili radne odnose, povlastice, komercijalno zastupanje ili mješovito poduzeće između Vas i JTN Panel. Niste ovlašteni davati ili prihvaćati bilo koje ponude ispred JTN Panela ili zastupati nas.
 18. Ograničenje odgovornosti
  JTN Panel upozorava da ne snosi odgovornost za gubitke, izmaklu dobit, propuštene poslovne prilike, kasnije nepredviđene ili druge neizravne gubitke koji proistječu ili se odnose na ovaj ugovor.
 19. Pitanja nama
  Više podataka ili odgovore na pitanja o našoj stranici i uslugama koje nudi JTN Panel možete dobiti na adresi: servicehr@jtnpanel.com.